2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Artūras Lukaševičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Naujoji evangelizacija kaip katalikiškos sielovados paradigma

Straipsnyje aptariama Jono Pauliaus II paskelbta Naujoji evangelizacija kaip nukrikščionėjusioms visuomenėms skirta sielovadinių veiklų ir metodų visuma. Nagrinėjamos istoriškai Katalikų Bažnyčioje funkcionavusios sielovadinių veiklų schemos ir jų įtaka Naujajai evangelizacijai. Parodoma, kaip ankstyvaisiais amžiais gyvavusi katechumenato institucija atliko esminį vaidmenį udant naujus krikščionis. Viduramžiais katechumenatui sunykus dėl visuotinai paplitusio kūdikių Krikšto, tikėjimas dažnai stokodavo asmeniško apsisprendimo dimensijos. Analizuojama, kaip misija Ad gentes naudojama Naujojoje evangelizacijoje, kuri tampa bendra sielovados paradigma Katalikų Bažnyčioje.

 

Raktažodžiai:Naujoji evangelizacija, sielovada, įkrikščioninimas, katechumenatas, misija Ad gentes

https://doi.org/10.24101/logos.2020.40

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu