2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Keramika

 

Menas

 

Keramikas Vaclovas Miknevičius

Vaclovas Miknevičius (1910–1989) – vienas Lietuvos profesionaliosios keramikos pradininkų. Šią dailės sritį studijavo dar tarpukariu Kauno meno mokykloje. Kilęs iš Zanėnų kaimo (Molėtų raj.), didžiąją gyvenimo ir kūrybos dalį praleido Kaune. Buvo itin produktyvus menininkas. V. Miknevičius įgyvendino daugybę serijinės gamybos etalonų, sukūrė unikalių parodinių darbų, stambių monumentaliosios keramikos objektų. Dailininkas žinomas ir kaip Lietuvos keramikos pramonės organizatorius, nenuilstantis išradėjas, technologas, nuolat tobulinęs gamybos procesus, eksperimentavęs su vietiniais moliais ir glazūrų sudėtimis. Nemažai savo laiko jis skyrė ir parodų organizavimui, edukacinei bei visuomeninei veiklai Dailininkų sąjungoje. V. Miknevičiaus kūryba skirstoma į tris raidos tarpsnius. Dailininko pirmojo laikotarpio (1933–1958) darbuose ryškiausiai skleidžiasi lietuvių liaudies keramikos formų, tautinių ornamentų įtaka, perteikta indų puošyboje. Antruoju tarpsniu (1958–1970) menininkui aktualesnis buvo modernus dizainas, saikingas, stilizuotas dekoras, išraiškinga faktūra, ir tai matyti vazose ir dekoratyvinėse skulptūrėlėse. Nuo 1970 m. prasidėjo ir iki 1989 m. tęsėsi trečiasis tarpsnis, kai autoriaus kūryboje įsivyravo monumentalūs architektūriniai ir skulptūriniai keramikos darbai. Didelė dalis V. Miknevičiaus kūrinių yra saugomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, Lietuvos dailės, taip pat Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje, privačiose bei šeimos kolekcijose.

 

Raktažodžiai: Vaclovas Miknevičius, keramika

https://doi.org/10.24101/logos.2020.35

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu