2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Gediminas Mesonis
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Jean-Paul Sartre’o proza kaip filosofinės minties atspindys

Straipsnyje tęsiama žurnalo Logos Nr. 94 ir Nr. 95 numeriuose pradėta Jean-Paul Sartre‘o pasaulėžiūros analizė. Šiame, jau trečiame, straipsnyje apie J. P. Sartre‘ą pažvelgiama į pasaulėžiūros atspindžius jo literatūros kūriniuose. Čia J. P. Sartre‘o grožinės literatūros veikalai matomi ir analizuojami kaip tokie ir jo mokslinės-filosofinės literatūros kontekste. Mūsų straipsnyje pažymima, kad žmogaus būties klausimai, analizuojami jo literatūros kūriniuose, yra tiek pat skvarbūs, kaip ir jo filosofijos veikaluose. Šiame straipsnyje daromos išvados išanalizavus ryškiausius J. P. Sartre‘o literatūrinius veikalus: Velnias ir gerasis Dievas (pranc. Le Diable et le Bon Dieu, 1951), Už uždarų durų (pranc. Huis clos, 1944), Musės (pranc. Les mouches, 1943), Šleikštulys (pranc. La nausée, 1938) ir kai kuriuos kitus. Pastebima, kad literatūrinių veikalų herojai savo elgesiu, mintimis, tikslais akivaizdžiai atspindi egzistencializmo filosofijos pavyzdžius. Čia herojai siekia humanizmo būtent per egzistencinį mąstymą, per egzistencinę elgseną. Siekdami humanizmo jie protestuoja prieš tokį sociumą, kuriame žmogaus ego tenkinimas pavirto ne tik gyvenimo rutina, bet ir tikslu. J. P. Sartre‘o literatūriniuose veikaluose įžvelgiamas aiškus suvokimas, kad žmogaus galimybė daryti pasirinkimus yra tas metodas, kuris gali vesti prie humanizmo, ant kurio, kaip pamato, galima statyti kitokį sociumą. Būtent kelias kitokio sociumo link ir pats naujos kokybės sociumas kaip idealas atsispindi J. P. Sartre‘o ne literatūriniuose, o filosofiniuose veikaluose: Egzistencializmas – tai humanizmas (pranc. L'existentialisme est un humanisme, 1946), Sąsiuviniai, skirti moralei (pranc. Cahiers pour une morale, 1983), Dialektinio proto kritika (pranc. Critique de la raison dialectique I et II, 1960, 1985) ir kituose. Straipsnyje konstatuojama, kad J. P. Sartre‘o grožinės literatūroje egzistuojantis pesimizmas dėl žmogaus būties neatrodo toks beviltiškas, jei tą būtį apmąstysime jo filosofinių veikalų fone.

 

Raktažodžiai:Jeanas Paulis Sartre‘as, literatūra, būtis, filosofija, subjektyvumas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.31

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu