2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Domantas Milius
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Balio Dvarionio kino muzikos tipologijos bruožai filme „Kol nevėlu“

Straipsnyje nagrinėjamos lietuvių kompozitoriaus Balio Dvariono kino filmų muzikos tipologinės savybės. Kompozitoriaus simfoninė, instrumentinė, vokalinė kūryba išsamiai nagrinėta lietuvių muzikologų darbuose, tačiau į muziką kino filmams nėra įsigilinta nei muzikologiniu, nei istoriniu požiūriu. Dekonstruojant Vytauto Žalakevičiaus filmui „Kol nevėlu“ (Žalakevičius 1957) Balio Dvariono sukurtą muzikinį garso takelį, bandoma išryškinti pagrindinius filmo muzikos tipologijos bruožus, kurie per kompozitoriaus individualų kūrybos braižą buvo naudojami plėtojant bendrą filmo dramaturgiją. Bandoma plačiau pažvelgti, kaip naudoti muzikos tipai kuria (arba nekuria) papildomas muzikos prasmes bendrame meniniame filmo kontekste.

 

Raktažodžiai:kino muzika, muzikos tipologija, leitmotyvas, lietuviškas kinas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.41

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu