2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Zinaida Pakholok
       Tarptautinio atvirojo universiteto “Ukraina” Lucko socialinės raidos institutas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Sistemingumas kaip gnoseologinė riba kartojimo kategorijos tyrimuose

Straipsnis skirtas metodologinių prieigų aptarimui, tiriant kartojimo kategoriją kaip tarpdisciplininį fenomeną. Straipsnyje akcentuojami XX amžiaus antroje pusėje susiformavę ir mokslą naujomis idėjomis praturtinę metodologiniai principai. Tyrime apibūdinamos dviejų tipų sistemos: materialioji, kuri apima dviejų rūšių objektus (gyvus ir negyvus) ir abstrakčioji, kuri apima lingvistikos, logikos, semiotikos ir t. t. fiksuojamus žmogaus mąstymo rezultatus. Atliekant analizę pagrindinis dėmesys skiriamas kalbų sistemai, o kartojimo kategorija nagrinėjama atsižvelgiant į I. Prigožino ir G. Hakeno pateiktus metodologinius principus. Straipsnyje taip pat analizuojamos kartojimo sistemingumo sąsajos su sinergetika.

 

Raktažodžiai:sistemingumas, gnoseologija, metodiniai požiūriai, savireguliacija, sinergija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu