2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Iryna Pinich
       Kijevo nacionalinis lingvistikos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Emocijos metamentalinėje ideologijų organizacijoje

Straipsnyje siekiama sudaryti metamentalinį ideologijos sandaros modelį ir nustatyti spėjimu grindžiamus jos socialinės genezės mechanizmus. Daugiausia dėmesio skiriama emociniams repertuarams užtikrinant įsitikinimų ir nuomonių tvarumą bei sisteminį jų keitimąsi. Tyrime akcentuojama preliminari emocinės darnos funkcija ideologijų interpeliacijose, pabrėžiamas jos vaidmuo integruojant ideologines metamentalines erdves. Sklindanti emocinių operatorių potencija metamentaliniuose kompleksuose lemia reikšmingos pažintinės, afektinės ir bendravimo informacijos, kuri formuoja ideologinius įsitikinimus, išsidėstymą. Emocinio patyrimo empirizmas rodo esminius ryšius tarp ideologinės ašies abstraktumo ir radialinės sferos objektyvaus tikrumo.

 

Raktažodžiai:ideologija, emocinė darna, metamentalinis modelis, ašinė ir radialinė ideologemos

https://doi.org/10.24101/logos.2020.23

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu