2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Tadas Snuviškis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Vaiśeṣikos realizmas versus budizmo fenomenalizmas Kinijos budistiniuose tekstuose

Straipsnyje daugiausia dėmesio sutelkiama į reikšmingą indų mąstymo tradicijos istorijos epizodą, palikusį gilų rėžį jos filosofijos idėjų istorijoje – vaiśeṣikos mokyklos filosofinį konfliktą su budistinės filosofijos šalininkų mokymu. Paprastai ši kontroversija istoriškai žinoma ir gvildenama tik Indijos mąstymo tradicijos kontekste, tačiau šiame tekste pabrėžiama netikėta ir mažai tyrinėtojų nagrinėjama jos tąsa kinų civilizacijos mąstymo tradicijos erdvėje, pradėjus versti indiškus budistinius tekstus į kinų kalbą nuo pirmųjų eros amžių. Pirmoje straipsnio dalyje įvairiais aspektais aptariamos abiejų kontroversijos dalyvių pamatinės mąstymo prielaidos ir pagrindinės teorijos, o antroje – komparatyvistiniu požiūriu glaustai tyrinėjama šios kontroversijos persikėlimo į Kiniją istorija, aptariama turimų šaltinių klasifikacija bei, žinoma, reikšmingiausi šios kontroversijos idėjiniai epizodai, remiantis pirminių tekstų lyginamąją analize.požiūriu taip pat nagrinėjami reikšmingiausi Lietuvos teatro atvejai, darantys ryškią įtaką tikrovės vaizdavimo / kūrimo būdams.

 

Raktažodžiai:vaiśeṣikos mokykla, budizmo filosofija, komparatyvistinė filosofija, Rytų filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.43

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu