2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Vaidotas A. Vaičaitis
       Vilniaus Universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Teisė į tos pačios lyties sutuoktinių susijungimą arba dar kartą apie Konstitucijos interpretavimą: vieno Konstitucinio Teismo nutarimo atvejis

Šiame straipsnyje 2019 m. sausio 11 d. Konstitucinio Teismo nutarimas analizuojamas ne tik ir ne tiek iš šeimos bei santuokos konstitucinės sampratos perspektyvos, bet žvelgiant į šį nutarimą plačiau, t.y. per Konstitucijos interpretavimo prizmę, apimant tokius aspektus, kaip konstitucinių principų ir normų santykis, tarptautinės ir ES teisės įtaka aiškinant Konstituciją bei teisminio dialogo galimybė Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Straipsnio išvadose pateikiamos tam tikros nuostatos dėl Konstitucijos interpretavimo metodologijos, kurią galima pritaikyti ne tik santuokos ir šeimos konstitucinei sampratai, bet ir aiškinant visas kitas Konstitucijos nuostatas.

 

Raktažodžiai:Konstitucinis Teismas, Konstitucijos interpretavimas, konstituciniai principais ir normos, šeima ir santuoka

https://doi.org/10.24101/logos.2020.39

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu