2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Juozas Valčiukas
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Teisė į sąžinės laisvę vakaruose: užmirštoji teisė?

Teisė į sąžinės laisvę, kaip teisės į žmogaus orumą neatsiejama dalis, visų žmogaus teisių kontekste atlieka išskirtinį vaidmenį sekuliariame pasaulyje. Šios teisės padėtis ir transformacijos teisinėje ir faktinėje realybėje leidžia prognozuoti, kur link juda Vakarų teisės tradicija ir nuo jos neatsiejama žmogaus teisių doktrina. Galų gale, kaip keičiasi požiūris į žmogų, į patį žmogiškumą ir jo prigimtį. Kalbant apie teisės į sąžinės laisvę išskirtinumą, dalis Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos kūrėjų net siūlė dokumento tekste ją pavadinti šventa teise, kuri, pasak jų, suteikia žmogui jo vertę ir orumą. Tokiu būdu buvo siekiama sąžinės laisvės vertybę apsaugoti aukščiausio lygio teisinėmis priemonėmis. Šiame straipsnyje analizuojama teisė į sąžinės laisvę siekiant išgryninti jos turinį ir pabandyti atsakyti, kodėl teisė į sąžinės laisvę galėtų arba negalėtų būti laikoma užmirštąja teise.

 

Raktažodžiai:teisė, sąžinės laisvė, orumas, tradicija, visuotinė žmogaus teisių deklaracija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.32

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu