2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Žilvinas Vareikis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Tarpkultūrinio sąlyčio paieškos Juodosios Afrikos ir Europos filosofinėje komparatyvistikoje

Straipsnyje įvairiais aspektais analizuojamas įtakingo vokiškai kalbančių šalių tarpkultūrinės filosofijos atstovo Heinzo Kimmerle’io nueitas tyrinėjimų kelias ir dabartinė pozicija aktualių filosofinės komparatyvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos problemų tyrinėjimo srityje. Jo filosofinės komparatyvistikos idėjos išaugo iš refleksijos teorinių diskusijų, užsimezgusių tarp kontinentinės postmodernios filosofijos kūrėjų (Derrida, Deleuze) ir Afrikos mąstytojų (Kwame Gyaykye, Maurice Tschiamalenga Ntumba) požiūrių į tarpkultūrinės komunikacijos problemas. Pagrindiniu tyrinėjimo objektu tapo autentiško kultūrinio dialogo tarp Juodosios Afrikos mąstymo tradicijos ir europinės filosofijos paieškos. Viena vertus, šios paieškos, kaip parodoma atliktoje kompleksinėje analizėje, rėmėsi platoniško dialogo ir afrikietiško palaver paradoksaliomis nuostatomis, o kita vertus, jos atskleidžia ne skirtingų kultūros, mąstymo ir pasaulio suvokimo tradicijų koegzistencijos dramatiškumą, tačiau ir iš to kylančias pozityvias pastangas geriau suprasti vienai kitą.

 

Raktažodžiai:Kimmerle, Derrida, kultūrinis Kitas, dialogas, tarpkultūrinė filosofija, Afrikos filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.27

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu