2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Bin Zhang
       Nankino Universitetas, Kinija

Kultūra

 

Santrauka

Ankstyvieji konfucianistai ir imperatoriškieji muzikos valdininkai

Straipsnyje atliekama etimologinė ir istorinių dokumentų analizė siekiant atsakyti į klausimą, kodėl muzika ir su ja susijusi harmonijos sąvoka yra tokios svarbios konfucianizmo minties ir veiksmo tradicijoje. Atskleidžiamas konfucianizmo tradicijos, ypač ankstyvųjų konfucianistų, vadinamų ruistais, glaudus ryšys su imperatoriškaisiais muzikos valdininkais. Imperatoriškųjų muzikos valdininkų klasė klestėjo dar iki Zhou dinastijos ir buvo atsakinga už šalies muziką, ritualus ir švietimą. Konfucijaus, kaip ruistų klasės atstovo, dėka šie trys vektoriai (muzika, ritualai ir švietimas) tapo konfucianizmo pamatiniais principais. Taigi muzikos svarba ankstyvajame ir vėlesniame konfucianizme turi gilias istorines priežastis.

 

Raktažodžiai:Konfucijus, ankstyvieji konfucianistai, ruistai, muzika, mperatoriškieji muzikos valdininkai

https://doi.org/10.24101/logos.2020.38

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu