2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Rolandas BARTKUS
Maxwello elektromagnetizmo kontekstai: modelis, metafora ir tikrovė

Evaldas JUOZELIS
Tvarumo mokslai tvariai mokslo filosofijai

Žilvinas VAREIKIS
Valdžios autoriteto problema Machiavellio ir Han Feizi politinės filosofijos koncepcijose

Rūta Marija VABALAITĖ
Nietzsche’s idėjų atgarsiai išeivijos dvasininkų filosofijoje

Alvydas NOREIKA
Vytautas Kavolis ir fenomenologija: neįvykęs dialogas

Gintaras KABELKA
Lietuvos marksistinės filosofijos struktūra ir raida

Aktualioji tema

Oksana NIKA
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės chartijos Volodymyro Rozovo rankraščių archyve: nauji šaltiniai

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XV. I artikulas

Menas

Tapyba. Tapytojas Jonas Daniliauskas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Spalvingas Jono Daniliausko tapybinių vizijų pasaulis

Kultūra

Tomas KAVALIAUSKAS
Meno filosofija: Dogu Bankovo išradingumas

Almantas SAMALAVIČIUS
Christopherio Alexanderio teorija ir jos priešai

Aleksandr SAUTKIN
Aštuntojo ir devintojo dešimtmečių kraštovaizdžio įsivaizdavimas: mokslinės fantastikos tapyba kaip technokratinės utopijos raiška

Vida SAVONIAKAITĖ
Eduardo Volterio kultūros konceptai 1926–1934 m.

Denis CHISTYAKOV
Žiniasklaidos įtaka vartotojų kultūrai: religinis turizmas

Olena BARTOSH
Tarpkultūrinė kompetencija kaip profesinės kvalifikacijos dalis

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Teisės filosofijos studijos tarpukario Lietuvoje

Kęstutis ŽEMAITIS
Bizantiniai ritai: nuo šv. Jokūbo iki slaviškojo dvasingumo

Remigijus OŽELIS
„Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą...“ – kūrybiškumas kuriant pozityvius tarpasmeninius santykius

Artūras LUKAŠEVIČIUS
Katechumenatas po Krikšto kaip sielovados institucija po Vatikano II susirinkimo

Agnė TVARONAVIČIENĖ
Mediacijos paskirtis šiuolaikinėje visuomenėje

Jaunųjų opusai

Lina GOTAUTĖ
L. François Jullieno trūkio (l’écart) ir atskirties (dé-coïncidence) koncepcija

Milda ŠEDUIKIENĖ
Neuromokslai žengia į grožio karalystę

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu