2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Menas

 

Santrauka

Spalvingas Jono Daniliausko tapybinių vizijų pasaulis

Straipsnis skirtas vieno iškiliausių dabartinės lietuvių tautinės tapybos mokyklos atstovų Jono Daniliausko meninės kūrybos stiliaus, poetikos ir pagrindinių kūrybos tendencijų analizei. Detaliai aptariami šio į patriarchalines kaimiškos lietuvių liaudies kultūros tradicijas orientuoto tapytojo kūrybos metodo ypatumai, svarbiausios pamėgtos žmogaus ir jį supančio gamtos pasaulio, metų sezonų kaitos, gyvūnijos, moters kūniško grožio, meilės ir kitos temos bei sukurti tapiniai. Daugiausia dėmesio tekste sutelkiama į atminties ir prisiminimų pasaulio vaidmens jo meninės kūrybos stiliaus bei meninės išraiškos priemonių savitumo tapsmui. Remdamasis konkrečių meno kūrinių bei juose vyraujančių plastinių meninės raiškos savybių analize, autorius straipsnyje parodo, kad šio savito mūsų tapybos meistro paveiksluose išskirtinę svarbą įgauna pasąmoninė vaikystės prisiminimų ir spontaniška vaizdinių sublimacija bei jausminis spalvos fenomeno galimybių išgyvenimo intensyvumas. Daniliauskas straipsnyje traktuojamas kaip vienas spalvingiausių mūsų tapytojų savo santykį su išoriniu pasauliu ir vidiniais išgyvenimais išreiškiančių emocionaliomis spalvomis.

 

Raktažodžiai:Jonas Daniliauskas, Lietuvos koloritinės tapybos mokykla, spalva, simbolizmas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.53

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu