2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Denis Chistyakov
       Rusijos tautų draugystės universitetas (RUDN), Rusija

Kultūra

 

Santrauka

Žiniasklaidos įtaka vartotojų kultūrai: religinis turizmas

Straipsnyje nagrinėjamas žiniasklaidos poveikis formuojant su šiuolaikine skaitmenine kultūra susijusių paminklų ir kitų objektų suvokimą niekada nenutrūkstančioje komunikacijoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas religinių ir kultūrinių turistinių vietų įvaizdžių kūrimui. Kultūrų įvairovė nagrinėjama kaip vienas iš esminių šiuolaikinės kultūros komponentų. Straipsnyje pateikiamas religinio turizmo apibūdinimas, analizuojami jo požymiai ir galimybės šiuolaikinėse daugiakultūrinėse ir polireliginėse visuomenėse. Konkrečių pavyzdžių analizė patvirtina svarbų žiniasklaidos vaidmenį formuojant suvokimą apie šventąsias vietas įvairiose šiuolaikinėse ir postmoderniose kultūrose.

 

Raktažodžiai: skaitmeninės medijos; vartotojų kultūra; religinis turizmas; kultūrų įvairovė

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.58

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu