2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Teisės filosofijos studijos tarpukario Lietuvoje

1922 m. rudenį Lietuvos universitete pradėtos dėstyti teisės filosofijos ir teisės enciklopedijos paskaitos bei vedamos šių dalykų pratybos. Dėstė ir užsiėmimus vedė P. Leonas, vėliau – kiti dėstytojai. Literatūros lietuvių kalba visiškai nebuvo. Pirmieji teisės filosofijos darbai pasirodė 1923 m. kunigui j. Skruodžiui išleidus pusės šimto puslapių knygelę Teisės filosofija, 1926 m. P. Leonui išleidus teisės filosofijos paskaitų užrašus, 1928 m. išėjus to paties autoriaus parašytam pirmajam Lietuvoje teisės filosofijos vadovėliui. Vėliau pasirodė šio vadovėlio papildymas, kuriame detaliau buvo pateikta senovės Kinijos, Indijos, Egipto teisės filosofija. Reikšmės turėjo ne tik šie P. Leono darbai, bet ir jo bei kitų teisininkų, filosofų, visuomenininkų straipsniai periodiniuose leidiniuose „Logos“, „Kultūra“, „Židinys“. Teisės enciklopedijos tema paminėtini studentų išverstas K. von Gareis veikalas Teisės enciklopedija ir metodologija, 1924 m. P. Leono išleistos Teisės enciklopedijos paskaitos, 1931 m. išėjęs papildytas antrasis šių paskaitų leidimas, 1937 m. D. Krivicko teisės enciklopedijos paskaitų užrašai. Straipsnyje siekiama atskleisti teisės filosofijos studijų turinį, procesą, šaltinius tarpukario Lietuvoje.

 

Raktažodžiai: eisės filosofija, teisės enciklopedija, Teisių fakultetas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.60

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu