2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Evaldas Juozelis
       Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Tvarumo mokslai tvariai mokslo filosofijai

Tvarumo mokslų pretenzija į universalumą atvirai remiasi tikėjimu lokalių ir globalių veiklos perspektyvų suderinamumu, o viena svarbiausių tvarumo mokslų naujovių yra filosofinis įsitikinimas, kad tvarumo mokslai nėra „moksliniai tyrimai“ klasikine tikrovės aiškinimo ir atskleidimo prasme. Tvarumo mokslai yra veiklos sritis, kuri formuojasi kartu su iškylančiomis problemomis ir pamatiniais orientyrais į laiko status quo įvairiose veiklos srityse nepripažinimą, žinių nelinijiškumą ir tranzityvumą, mokslo praktikų dinamiš- kumą, naujų iššūkių ieškojimą. Straipsnyje glaustai aptariamos tvarumo diskurso filosofinės prielaidos, socialinės ir politinės implikacijos.

 

Raktažodžiai:tvarumo mokslai, tvarumo filosofija, tvari visuomenė, transdiscipliniškumas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.45

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu