2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Lietuvos marksistinės filosofijos struktūra ir raida

Remiantis Lietuvos marksistinės filosofijos tekstų srauto bibliometrine analize, pateikiamas šios filosofijos apimties, raidos, nagrinėtų problemų panoraminis vaizdas. Glaustai rekonstruojamas sovietinio marksizmo „oficialusis provaizdis“, t. y. oficiali vadovėlinė marksistinės filosofijos struktūra, supažindinama su svarbiausiais jos elementais. Ji lyginama su realiu šios filosofijos Lietuvoje tekstų srautu: parodoma Lietuvos marksizmo struktūra suskirstant jos tekstus pagal marksistinę disciplinų nomenklatūrą, ši detalizuojama pagal konkrečias problemas, įvardijamos vyraujančios ir periferinės problemos. Sinchroninis panoraminis Lietuvos marksizmo vaizdas papildomas diachroniniu pjūviu – atskleidžiama marksizmo kiekybinė ir probleminė dinamika. Šios raidos ryškesnes ypatybes bandoma identifikuoti remiantis sovietologų darbuose aptartąja sovietinio marksizmo specializacijos (skaidymosi į savarankiškas disciplinas) tendencija.

 

Raktažodžiai:Lietuvos filosofija, marksizmas, sovietinis laikotarpis, dialektinis materializmas, istorinis materializmas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.49

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu