2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Meno filosofija: Dogu Bankovo išradingumas

Šis straipsnis – tai ankstesniojo „Meno filosofija: daugiasluoksnė Dogu Bankovo biografija“ tęsinys. Pastarajame straipsnyje analizuota sukurta Dogu Bankovo biografija kaip pirmoji dimensija. Dabartiniame straipsnyje išskiriamos antroji ir trečioji dimensijos: antroji dimensija – tai originalaus paveikslo ir jo klastotės dialektika; trečioji dimensija – koliažų paveikslai kaip netiesioginės klasikinės literatūros iliustracijos. Dokumentikos ir fikcijos, literatūros ir vaizdinių menų derinys sudaro Dogu Bankovo parodų savitumą. Taip pat nutrinamos ribos tarp originalo ir jo klastotės – nesvarbu, ar būtų aptariamas paveikslo, ar paties Dogu Bankovo autentiškumo klausimas. Parodoje „300 paveikslų Satyrikonui“ buvo pakabintas „konkretaus meno manifestas“, kuriam nebereikia menininko parašo. Jis atitinka Dogu Bankovo koncepciją. Kitas manifestas – tai „išradėjo manifestas“, skatinantis išrasti naujus kūrinius. Straipsnyje analizuojama šių manifestų svarba Dogu Bankovo meno filosofijoje.

 

Raktažodžiai:meno filosofija, Dogu Bankov, Petronijus, Satyrikonas, koliažai, klastotė, originalas, manifestas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.54

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu