2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Artūras Lukaševičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Katechumenatas po Krikšto kaip sielovados institucija po Vatikano II susirinkimo

Straipsnyje nagrinėjamas katechumenato po Krikšto kaip sielovadinės institucijos sampratos atsiradimas ir plėtotė po vatikano II susirinkimo. Aptariamos katechumenato po Krikšto sąsajos su ankstyvaisiais Bažnyčios amžiais gyvavusia ir vatikano II susirinkime atgaivinta Krikšto katechumenato institucija. Parodoma, kaip katechumenato po Krikšto samprata susijusi su XX a. antroje pusėje iškilusia „krikštytų netikinčiųjų“ problema ir Bažnyčios pastangomis rasti efektyvių būdų vykdyti jų sielovadą. Nagrinėjami magisteriumo tekstai, analizuojantys santykį tarp priimtų sakramentų ir jų teikiamų antgamtinių pasekmių. parodomas katechumenato po Krikšto sąvokos nevienareikšmiškumas Katalikų Bažnyčios magisteriumo dokumentuose.

 

Raktažodžiai: katechumenatas po Krikšto, Krikšto katechumenatas, sielovada, įkrikščioninimas, sakramentai

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.63

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu