2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Alvydas Noreika
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vytautas Kavolis ir fenomenologija: neįvykęs dialogas

Straipsnyje nagrinėjamas lietuvių išeivių sociologo Vytauto Kavolio tyrimų metodologijos santykis su fenomenologija. Įrodinėjama, kad Kavolio santykiai su fenomenologija už studijos Nužemintųjų generacija, kurios fenomenologinis pobūdis nekelia jokių abejonių, ribų yra nevienareikšmiai. Viena vertus, vienuose tyrimo laukuose (vaizduojamojo meno ir literatūros sociologijoje) mokslininkas griežtai atsiriboja nuo fenomenologijos, o kituose laukuose (civilizacijų analizėje) fragmentiškai naudojasi atskirais fenomenologų darbais. Antra vertus, tarp Kavolio metodologijos ir fenomenologinės filosofijos bei sociologijos esama keletos reikšmingų sąlyčio taškų, kurių pats mokslininkas neeksplikavo.

 

Raktažodžiai:Vytautas Kavolis, fenomenologijos recepcija Lietuvoje, fenomenologinė sociologija

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.48

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu