2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Remigijus Oželis
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

"Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą...“ – kūrybiškumas kuriant pozityvius tarpasmeninius santykius

Straipsnyje aptariami Jėzaus Kristaus žodžiai: „jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą“ (Mt 5, 39), „kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių“ (Lk 6, 29), „jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi“ (Mt 5, 41). Analizuojant radikalų Jėzaus kvietimą atleisti, atsiskleidžia, kad atlaidumas nėra nei beribė tolerancija, nei pritarimas blogiui. Atleidimo veiksmas yra skiriamas žmogui, o ne pačiam blogam aktui. Tad viena iš netiksliai interpretuojamų šventojo Rašto vietų apie ryšį su kitu žmogumi, apie kito žmogaus geranorišką priėmimą, apie atleidimą bei gailestingumą ir yra ši analizuojama vieta. Šie žodžiai dažniausiai interpretuojami neatsižvelgiant į jų pasakymo aplinkybes, suprantami kaip vien žmogaus nuolankaus ir romaus elgesio skatinimas. Išties aptariamais žodžiais Jėzus moko atleisti kūrybiškai, būti aktyviems, pateikia gaires išradingam elgesiui, kuriuo būtų kuriami pozityvūs tarpasmeniniai ir tarptautiniai santykiai.

 

Raktažodžiai: Mt 5, 38–41, Lk 6, 27–31, Jėzus, atlaidumas, kūrybiškumas, tarpasmeniniai santykiai

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.62

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu