2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Almantas Samalavičius
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Christopherio Alexanderio teorija ir jos priešai

Christopheris Alexanderis yra plačiai pripažintas kaip vienas ryškiausių ir originaliausių šiuolaikinių architektūros ir urbanistikos teoretikų. Teoretikas ir praktikas, įgyvendinantis architektūros ir urbanistinio projektavimo idėjas ir koncepcijas, yra padaręs išliekamą įtaką architektūros ir urbanistikos teorijai. Nors Alexanderis yra neparastai populiarių veikalų apie urbanistiką ir miestokūrą autorius, jis iki šiol tebėra ignoruojamas dominuojančio architektūros ir urbanistikos diskurso. Permąstydamas svarbiausius Chrstopherio Alexanderio veikalus ir jų recepciją akademinėje literatūroje, straipsnio autorius pateikia savo požiūrį į architektūros mąstytoją, kuris tam tikra prasme tebėra marginalizuojamas nepaisant jo indėlio į miestokūros teoriją. Autorius teigia, kad būtent holistinis požiūris į tvarią, ilgalaikę architektūrą ir urbanistinį projektavimą ištisus dešimtmečius prieštaravo modernistinei ir postmodernistinei pasaulėžiūrai, kuri iki šiol nesugebėjo permąstyti savo šaltinių bei raidos ir dėl šių priežasčių tai tapo kliūtimi adekvačiau suprasti (antimoderniai) holistinį Alexanderio siūlomą dirbtinės aplinkos projektavimo ir mąstymo apie ją būdą.

 

Raktažodžiai: Christopheris Alexanderis; modelių kalba; architektūros teorija

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.55

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu