2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Aleksandr Sautkin
       Murmansko Arkties valstybinis universitetas, Rusija

Kultūra

 

Santrauka

Aštuntojo ir devintojo dešimtmečių kraštovaizdžio įsivaizdavimas: mokslinės fantastikos tapyba kaip technokratinės utopijos raiška

Remiantis populiaraus mokslo žurnalo „Technika - Jaunimui“ pateiktomis dailės kūrinių publikacijomis, kurias sukūrė SSRS ir kitų socialistinių šalių piliečiai, straipsnyje aptariama mokslinės fantastikos kraštovaizdžio tapybos žanro plėtra vėlyvajame sovietiniame mene. Tai žanras, kuris vaizduoja oficialiosios komunistinės ideologijos su jos utopiniu technokratiškumu ir kai kurių kosmizmo filosofijos idėjų sintezę. Perteikiamas neišvengiamas žmonijos ateities vaizdas, kuriam būdingas spontaniškų gamtos jėgų įveikimas ir žmogaus žemiškos bei nežemiškos aplinkos išsidėstymas. G. Durando metodologija leidžia aiškinti šį kultūrinį įsivaizduojamų peizažų reiškinį pasitelkiant „dieninį“ vaizduotės būdą.

 

Raktažodžiai: mokslinės fantastikos tapyba, vaizduotė, technokratiškumas, utopizmas, kosmizmas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.56

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu