2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Vida Savoniakaitė
       Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Eduardo Volterio kultūros konceptai 1926–1934 m.

Straipsnyje įrodinėjama hipotezė, kad Eduardo Volterio kultūros konceptai turėjo įtakos modernybės tyrimų problematikai ir vietos kultūros konceptui Lietuvoje. Objektas yra kultūros tyrimų apibrėžtys netyrinėtuose E. Volterio rankraščiuose. Siekiama atskleisti E. Volterio kultūros tyrimų konceptus 1926–1934 m. ir jų įtaką modernybės mokslui. Apibūdinami E. Volterio užrašų knygutėje rasti kultūros konceptai ir terminai. Nuosekliai ieškoma mokslininko kultūros tyrimų teorinių prieigų ypatumų. Nagrinėjamas „data“ terminas. Analizuojamas požiūris į patriotizmą kultūros tyrimuose. Analitiniu lyginamuoju metodu dėmesys sutelkiamas į kultūros konceptus Dotnuvos tyrimų apibrėžtyse, Europoje ir Rusijos imperijos mokslo erdvėje bei laike.

 

Raktažodžiai: Eduardas Volteris, etnografija, kultūra, modernybė, statistika

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.57

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu