2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Milda Šeduikienė
       Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Neuromokslai žengia į grožio karalystę

Straipsnyje nagrinėjami naujausi neuroestetikos laimėjimai pažįstant grožio, estetinio pasitenkinimo ir estetinių sprendimų prigimtį. Parodomas neuroestetikų S. Zeki, A. Chatterjee, V. Ramachandrano indėlis tyrinėjant įvairių smegenų dalių reakcijas į grožio ir meno raiškas, pabrėžiamas ypatingas smegenų atlygio sistemos ir veidrodinių neuronų vaidmuo grožio patyrimo, estetinių sprendimų bei meno suvokimo atvejais. Įvertinamos diskusijos dėl grožio vaidmens biologiniame pasaulyje. Išryškinama medialinės orbitofrontalinės žievės ypatybė reaguoti į vizualius stimulus, o tai suteikė galimybę tirti žiūrovų emocines nuostatas ir tobulinti ekspozicijas. Menų neuroterapiją siūloma papildyti estetinių patyrimų stebėjimu kaip įtakingu gydomuoju veiksniu ir svarbiu gerėjančios sveikatos pranašu.

 

Raktažodžiai: grožis, neuromokslai, neuroestetika, estetinis sprendimas, estetinis patyrimas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.66

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu