2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Agnė Tvaronavičienė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Mediacijos paskirtis šiuolaikinėje visuomenėje

Pasaulyje plačiai ieškoma būdų, kaip efektyviau užtikrinti žmogaus teisių bei teisėtų interesų apsaugą ir įvairius ginčus spręsti ekonomiškiau. nuolat augantis bylų skaičius teismuose, viena vertus, rodo didelį teisingumo prieinamumą, kita vertus, parodo mažėjantį žmonių gebėjimą gyventi santarvėje ir savo konfliktus spręsti savarankiškai. Ginčo mediacija yra būdas išvengti valstybės intervencijos į tarpasmeninius santykius ir užtikrinti šalių apsisprendimo laisvės sprendžiant jų nesutarimą įgyvendinimą. Pasaulinės tendencijos ir jų atspindys Lietuvoje rodo, kad mediacija vis aktyviau naudojamasi kaip priemone spręsti didelio teismų krūvio problemą bei mažinti šalims ir valstybei ginčo sprendimo lėšas. Tokiu būdu tolstama nuo pamatinės mediacijos idėjos – įgalinti ginčo šalis pačias priimti sprendimus ir skatinti jas būti atsakingas už sprendimo priėmimą ir vykdymą, įgyti daugiau konfliktų valdymo įgūdžių. Straipsnyje siekiama atskleisti mediacijos proceso tikslą bei išsiaiškinti prielaidas tinkamai taikyti šį konfliktų sureguliavimo būdą Lietuvoje.

 

Raktažodžiai: mediacija, šalių apsisprendimo laisvė, ginčas, bylinėjimasis teisme, mediatorius

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.64

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu