2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Nietzsche’s idėjų atgarsiai išeivijos dvasininkų filosofijoje

Tęsdami Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcijos Lietuvoje analizę, šiame straipsnyje nagrinėjame išeivijos dvasininkų Prano Gaidos-Gaidamavičiaus (1914–2013) ir Antano Paškaus (1924–2008) reakcijas į nyčiškąsias idėjas. Jų filosofinio išsilavinimo pagrindą sudarė krikščioniškoji filosofija, tad jie daugiausia galvojo apie tai, kaip vertinti radikaliai kitas idėjas, kaip pateikti joms priešingų argumentų, stengėsi Nietzsche’ę interpretuoti taip, kad jis virstų filosofu, kuris patvirtina, jog absoliutą praradusio žmogaus mąstymas kartu nukrypsta nuo tiesos kelio. Iš kitų išeivijos dvasininkų šie autoriai išsiskyrė tuo, kad Nietzsche’ę pripažino esant rimtu diskusijos partneriu, tad stengėsi įžvelgti bei analizuoti ir jiems priimtinus, ir, jų nuomone, daugiau sujaudinančius negu apšviečiančius teiginius.

 

Raktažodžiai:antžmogis, Zaratustra, „dievo mirtis“, vertybės, tapsmas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.47

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu