2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Žilvinas Vareikis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Valdžios autoriteto problema Machiavellio ir Han Feizi politinės filosofijos koncepcijose

Straipsnyje analizuojama valdžios autoriteto problema remiantis N. Machiavellio ir Han Feizi idėjomis. Abu mąstytojai stengėsi įtvirtinti tokį valdžios modelį, kuris pirmiausia pateisintų aktualiausius valstybės interesus. Siekdami šio tikslo jie, akcentuodami įvairius politinės filosofijos aspektus, valdžios ir valstybės interesus derino kaip vientisą visumą. Dėl žmogaus prigimties netobulumo realiame gyvenime tai galėtų būti įvykdoma tik iš dalies. Be socialinio filosofinio diskurso klausimų, straipsnyje taip pat gvildenama svarbi tarpkultūrinė minėtų klausimų svarstymo perspektyva.

 

Raktažodžiai:Machiavellis, Han Feizi, komparatyvinė filosofija, politinė filosofija

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.46

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu