2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Kęstutis Žemaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Bizantiniai ritai: nuo šv. Jokūbo iki slaviškojo dvasingumo

Bizantinės liturgijos įvairovė Rytų krikščionių bažnyčiose praėjo ilgą formavimosi kelią nuo pat apaštalų laikų iki pasikrikštijusių slavų. Apeigų tekstams bei liturgijos atlikimo taisyklėms įtakos turėjo ir kai kurie teologai, ir pačių pakrikštytų tautų tikėjimo išgyvenimo charakteris. Ir nors pati bizantiškoji liturgija naujuosius laikus pasiekė kaip visa atskirų ir kažkiek skirtingų ritų šeima, tačiau ji nuo šv. Jokūbo Jeruzalėje iki pat slaviško – rusiško dvasingumo tarsi sujungta nepertraukiama gija. Taip krikščionybei plintant į slavų kraštus neabejotinai į tuos kraštus atėjo ir senoji liturginė tradicija. Pati Bizantinė liturgija, siekianti pirmuosius krikščionybės amžius, pasižyminti simbolizmu ir iškilmingumu, turi sąsajų su Palestinos, Antiochijos ir Konstantinopolio liturginėmis tradicijomis. Katalikų Bažnyčia ypač vertina Rytų liturginius ritus, kurie susiformavo dar ankstyvaisiais krikščionybės amžiais.

 

Raktažodžiai: ritai, bizantinė liturgija, slaviškas dvasingumas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.61

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu