2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su romantizmo meno filosofija

Straipsnyje įvairiais aspektais analizuojami M. K. Čiurlionio estetikos savitumą veikę veiksniai ir idėjos. Čia lietuvių menininkas traktuojamas kaip menotyrinės estetikos, tai yra „estetikos iš apačios“, atstovas, kurio laiškuose ir straipsniuose plėtojamos estetikos idėjos dažniausiai kyla iš konkrečiu kūrybinės evoliucijos tarpsniu labiausiai jaudinusių grožio, harmonijos, meninės kūrybos proceso ir tapybos bei muzikos sąveikos problemų teorinio apmąstymo. Daugiausia dėmesio tyrime sutelkiama į Čiurlionio estetikos ryšius su romantizmo ir neoromantizmo meno filosofijos idėjomis. Straipsnyje įvairiais aspektais gvildenamas menas kaip aukščiausių dvasinių vertybių prieglobstis, menininko misija, muzikos iškėlimas menų hierarchijoje, glaudžios menų sąveikos idėja ir kritinis požiūris į naujausias meno raidos tendencijas.

 

Raktažodžiai: Čiurlionis, estetika, meno filosofija, menas, romantizmas, neoromantizmas, simbolizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.82

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu