2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Vaida Asakavičiūtė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Martinas Buberis: egzistencinis dialogas kaip iššūkis medijų visuomenėje

Straipsnyje tyrinėjama Martino Buberio dialogo filosofijos svarba ir aktualumas dabartinėje medijų visuo- menėje. Žvelgiant iš Buberio filosofijos perspektyvos analizuojama naujoji medija – socialiniai tinklai bei jų poveikis egzistenciniam dialogui ir žmonių santykiams. Straipsnyje lyginamuoju aspektu nagrinėjami egzistencinio dialogo ir virtualaus dialogo skirtingumai. Aptariami tie svarbūs egzistencinio dialogo Aš–Tu bruožai, kurie negali skleistis socialinių tinklų erdvėje: egzistencinis susitikimas, dalyvių abipusis ir visiškas įtraukimas į dialogą, vertybinė orientacija, dvasinis sielų artumas. Prieinama prie išvados, kad socialinė virtuali erdvė nesudaro sąlygų autentiškam dialogui įvykti, priešingai – socialiniai tinklai lemia vis didesnę tarpžmogiškųjų santykių deformaciją, dehumanizaciją bei autentiško dialogo krizę.

 

Raktažodžiai: Buberis, egzistencinis dialogas Aš–Tu, komunikacija, socialiniai tinklai, medija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.67

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu