2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Valdas Bertašavičius
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Smurto reginys naujosiose medijose

Tęsiant N. Čepulio straipsnyje „Globalus naujųjų medijų atvėsimas“ atliktą naujųjų medijų slinkties vėsių medijų link aprašymą, yra toliau atliekama naujųjų medijų ir kapitalizmo kritinė analizė, susitelkiant į reginio visuomenių ir smurto reginio koreliaciją. G. Debord’as reginio visuomenių genezę tapatina su šiuolaikinio kapitalizmo geneze. Tai nauja išnaudojimo forma, kurioje susvetimėjimas įgyja radikalią išraišką, nes pats socialinis gyvenimas tampa tiesiog „reginiu“. Pastarasis galiausiai pajungiamas vartotojiškam procesui. Remiantis H. A. Girouxu bei B. Evansu šiame straipsnyje parodoma, kaip šiuolaikinis kapitalizmas gali funkcionuoti tik kurdamas „smurto reginius“, kurie per naująsias medijas kontroliuoja neigiamus kapitalizmo padarinius bei juos neutralizuoja.

 

Raktažodžiai: naujosios medijos, smurtas, reginys, kapitalizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.90

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu