2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Nerijus Čepulis
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Globalus naujųjų medijų atvėsimas

Straipsnyje aptariama naujųjų medijų specifika remiantis M. McLuhano skirtimi tarp karštų bei vėsių medijų. naujosios medijos yra priskiriamos pastarosioms. Naujosios medijos pasižymi intensyviu subjekto stimuliavimu ir įtraukimu į komunikacijos srautą. Kibernetinė erdvė ima dubliuoti žmogaus būtį. Straipsnyje taip pat aptariami pagrindiniai naujųjų medijų atvėsimo veiksniai ir padariniai. Globalus naujųjų medijų pobūdis per pačių medijų ir informacijos lengvą prieinamumą sukuria stipriai į elektrinį tinklą įsitraukusias ir nuo jų priklausomas populiacijas, kurias G. Debordas vadina „reginio visuomenėmis“. Pastarųjų sąsajas su smurto reginiu toliau analizuoja V. Bertašavičius straipsnyje „Smurto reginys naujosiose medijose“.

 

Raktažodžiai: naujosios medijos, vėsios medijos, subjekto įsitraukimas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.74

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu