2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Mykolo Romerio "Administracinis teismas“

Straipsnis skiriamas Lietuvos teisininko Mykolo Romerio 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Straipsnyje siekiama atskleisti administracinio teismo instituto formavimosi raidą pasaulyje ir tarpukario Lietuvoje, analizuojant M. Romerio monografijos „Administracinis teismas“ turinį. Monografija „Administracinis teismas“ parašyta sudėtinga, nelengvai suprantama kalba. Priežastis – administracinės teisės terminų ir studijų lietuvių kalba trūkumas. Be to, akivaizdu, kad pats autorius, rašydamas šį kūrinį, mokėsi ir bandė perprasti administracinės teisės bei administracinės justicijos fenomeną.

 

Raktažodžiai: administracinis teismas, teisėtumas, valdininkų darbų teisėtumo kontrolė

https://doi.org/10.24101/logos.2020.83

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu