2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Arnoldas Gabrėnas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Naujasis miestų medinės architektūros amžius

Straipsnyje nagrinėjamos medinės architektūros formos, jų paplitimas ir perspektyva miestuose. Aptariami Lietuvos miestuose dažniausiai sutinkami mediniai statiniai, jų ypatybės. Kitų šalių architektūros pavyzdžiai atskleidžia statybos iš medžio aspektus, kurie atitinka daugelį dabarties žmogaus egzistencinių poreikių, susijusių su aplinkos kokybe. Siekis kurti tvarią, sveiką, patogią ir racionalią antropogeninę aplinką verčia pergalvoti, ką ir kodėl naudojame šiuolaikiniams pastatams statyti. Naujieji mediniai statiniai žymi svarbias ir itin aktualias pasaulio architektūros tendencijas, kurios pastebimos ir Lietuvoje. Akivaizdus medinių statinių populiarėjimas rodo medinės architektūros atgimimą miestuose, savotišką naująjį medinės architektūros amžių.

 

Raktažodžiai: medinė architektūra, miestas, inovatyvios, racionalios architektūros tendencijos

https://doi.org/10.24101/logos.2020.80

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu