2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Lina Gotautė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Inovatyvieji François Jullieno psichoanalizės konceptai kiniškosios minties refleksijos šviesoje

Straipsnyje analizuojami prancūzų filosofo, sinologo François Jullieno sukurti teoriniai psichoanalitinių tyrinėjimų konceptai, kuriuos jis pasitelkė, norėdamas tiksliau apibrėžti psichoanalitinio pažinimo proceso logiką bei atskirus jo sudedamuosius segmentus, siekiant gilesnio ir neapmąstyto (pr. impensé) pažinimo efekto. Mokslininkas remiasi S. Freudo taikytos teorinės psichoanalizės bei jos praktinių sandų filosofiniu aiškinimu, pasitelkdamas į pagalbą Mencijaus, Konfucijaus, Sunzi ir kt. kinų mąstytojų filosofemas bei kiniškosios pasaulėjautos vaizdinius, kuriuose dažniausiai vyrauja ne blaivus racionalus pradas, o iš Yijing („Permainų knygos“) idėjų pasaulio kylanti kinų mąstymo tradicijai būdinga vyksmo kaip nesibaigiančio proceso traktuotė. Ji orientuota į kinų mąstymo tradicijos išpuoselėtą situatyvumą, kontekstualumą, reliatyvizmą, priimant sprendimus, kurie dažniausiai priimami atsižvelgiant į konkrečias besiklostančias aplinkybes ir nepretenduojant į vienareikšmį susiklosčiusios situacijos baigties konstatavimą. F. Jullieno išplėtoti iš psichoanalizės problemų lauko kylantys filosofiniai teoriniai ir metodologiniai konceptai papildo psichoanalizę gilesniu ir detalesniu psichikos sutrikimų gydymo specifikos išgryninimu bei įdiegia naujas vertingas konotacijas Freudo apibrėžtiems teoriniams psichoanalizės principams.

 

Raktažodžiai: komparatyvistinė filosofija, F. Jullienas, kinų mąstymas, S. Freudas, psichoanalizė, neapmąstytas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.88

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu