2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Dalia Kiseliūnaitė
       Lietuvių kalbos institutas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Nykstančio geolekto ateitis UNESCO saugomame objekte

Straipsnyje analizuojama baltų kalba, vartota Kuršių nerijoje iki 1958 m. Šis geolektas Prūsijos teritorijoje formavosi XV‒XVIII a. tuometinių Kuršo dialektų pagrindu, trumpai gyvavo ir beveik išnykęs. Kuršių nerija dėl savo unikalaus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Straipsnyje siekiama pagrįsti ir akcentuoti būtinybę tirti, saugoti ir pagal galimybes atgaivinti kuršininkų kalbą, kuri buvo svarbi Kuršių nerijos kultūrinio unikalumo dalis.

 

Raktažodžiai: kuršininkų kalba, sociolektas, geolektas, nykstanti kalba, kalbos atkūrimas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.85

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu