2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Tekstilė

 

Menas

 

Menininkas Zenonas Varnauskas

Zenonas Varnauskas (1923–2010) gimė Gelgaudiškyje, Šakių rajone. Vaikystėje su šeima gyveno Joniškio rajone, 1934–1937 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Dar pradinėse klasėse buvo pastebėti jo gabumai dailei. Varnauskas, 1940 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno taikomosios dailės institutą. Studijavo tekstilę ir grafiką. Varnauskui dėstė buvusios Kauno meno mokyklos pedagogai, garsūs menininkai Viktoras Petravičius, Liudas Truikys, Vytautas Kairiūkštis, Antanas Kučas ir kiti. 1947 m. Varnauskas baigė studijas įgydamas pirmąjį Lietuvoje profesionalaus dailininko-tekstilininko diplomą.
1947–2000 m. Varnauskas dirbo įvairiose Kauno meninio ugdymo įstaigose: Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, jį panaikinus – Kauno taikomosios dailės vidurinėje mokykloje, Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. 1958 m. Varnauskas pradėjo rūpintis aukštųjų dailės studijų Kaune atkūrimu. Po vienerių metų, 1959 m. rudenį, jis tapo faktiniu Lietuvos TSR Valstybinio dailės instituto Kauno vakarinio skyriaus vadovu (iki 1974 m.). Visą gyvenimą Varnauskas aktyviai dirbo pedagoginį darbą, dėstė tekstilės kompoziciją, piešimą ir tapybą Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete.
Kūrybinis dailininko gyvenimas truko beveik penkiasdešimt metų. Iki devinto dešimtmečio vidurio Varnauskas dirbo keliose srityse – kūrė meninę tekstilę, tapė peizažus, eskizavo iš natūros. Tekstilei būdingas ornamentiškumas, dekoratyvumas. Vėliau atsidavė vien tapymui ir grafikos eksperimentams, sukūrė autorinę grafikos kūrimo technologiją, kurioje svarbus vaidmuo tenka kopijavimo mašinai. Varnausko tapyboje ir grafikoje vyrauja dvi temos, sujungtos į ciklus Motina ir vaikas bei Nemuno krašto žmonės. Varnausko tekstilės, tapybos ir grafikos kūrinių yra pagrindinių Lietuvos dailės muziejų kolekcijose, nemaža dalis saugoma dailininko vardo fonde.

 

Raktažodžiai: Zenonas Varnauskas, tekstilės menas, tapyba, kompozicija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.77

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu