2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Kristina Mitalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Socialinė atmintis VIII a. frankų kontroversijoje dėl atvaizdų kulto

Straipsnyje analizuojama socialinės atminties sąvoka Viii a. pabaigos frankų kontroversijoje dėl atvaizdų garbinimo ir laužymo. Ikona ir materialus atvaizdas lotynų krikščioniškoje kultūroje buvo apibrėžiami kaip atminties forma. Teodulfas iš Orleano traktate Opus Caroli Regis atmetė antrojo Nikėjos suvažiavimo (787) nutarimą grąžinti ikonų garbinimą. Jis itin griežtai kritikavo Nikėjos Bažnyčios Tėvų paskelbtą Hierėjos ikonoklastų sinodo (754) pasmerkimą, kurį jis apibrėžia kaip dvasinių tėvų prakeikimą ar damnatio memoriae. Retoriškai ir meistriškai konstruojamame autoriaus diskurse tėvų prakeikimas buvo parodytas kaip graikų korumpuotos socialinės atminties atspindys. Mirusiųjų prakeikimas čia suvokiamas kaip neleistina krikščioniško kulto forma, kuri atsispindi taip pat per atvaizdų garbinimą, kurį pasmerkė frankai.

 

Raktažodžiai: socialinė atmintis, damnatio memoriae, atvaizdų garbinimas, frankai, religinis kultas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.71

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu