2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Stasys Mostauskis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

K. Malewicziaus suprematizmas – nuo laiko dvasios amžinybės muziejaus link

Straipsnyje, remiantis Kazimierzo Malewicziaus teoriniu ir tapybiniu palikimu, aptariama muziejinės atminties ir jos inspiruoto meno kūrinio samprata, aptariamas ją subrandinęs idėjinis suprematizmo kontekstas bei jo raida. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje glaustai supažindinama su suprematizmo plastinės sistemos raida konceptualių modelių link. Antroje dalyje nagrinėjama šią raidą inspiravusi meno ontologijos ir meno kūrinio suvokimo problematika. Trečioje dalyje, remiantis ankstesniais apibendrinimais, aptariama Malewicziaus siūloma muziejinės atminties ir muziejinio artefakto samprata, atspindinti vėlyvąjį suprematizmo įdėjų etapą ir jo inspiruotą „realistinės tapybos“ recidyvą. Atskleidžiama, kaip ankstyvąjį suprematizmą, grindusį tikėjimą istorine pažanga, keitė vėlyvajam suprematizmui būdinga orientacija į antlaikę tikrovę.

 

Raktažodžiai: K. Malewiczius, suprematizmas, verbalinis konceptualizmas, bedaiktis menas, muziejinė atmintis

https://doi.org/10.24101/logos.2020.81

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu