2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Timofej Murašov
       Vilniaus Universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Sapno metafora Levo Šestovo iracionalizmo problemos kontekste

Vykstančioje diskusijoje dėl Levo Šestovo iracionalizmo radikalumo galima išskirti dvi tyrinėtojų grupes: pirmoji traktuoja Šestovo filosofiją kaip kantiškojo projekto tęsinį, kaip bandymą apriboti protą; antroji teigia, kad filosofas siekė visiškai išsilaisvinti iš proto kerų. Grindžiant antrąją poziciją, analizuojama ir eksplikuojama sapno metafora, kurią Šestovas dažnai pasitelkia kovoje su protu. Galima išskirti tris šios kovos momentus: savaime akivaizdžių tiesų klibinimas, prasmę steigiančio proto kritiką, laisvės problemos aktualizavimą. Šių trijų momentų eksplikavimas sapno metaforos kontekste leidžia daryti išvadą, kad Šestovas protingą gyvenimą matė kaip buvimą proto sukurtame iliuziniame pasaulyje, kuris niekuo nesiskiria nuo sapno. Protas tokiu būdu sukuria sieną tarp individo ir tikrovės, todėl reikia ne siaurinti jo karalystės ribas, ne riboti protą, bet bėgti nuo jo, kadangi tik taip bus sugrąžintas autentiškas individo egzistavimo modusas. Tai leidžia teigti, jog Šestovo filosofija – ne proto kritika, bet radikalaus iracionalizmo variantas.

 

Raktažodžiai: iracionalizmas, savaime akivaizdi tiesa, laisvė, Kantas, soteriologija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.89

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu