2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Loreta Poškaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Lin Yutango estetika ir gyvenimo filosofija: tarp tradicinės Kinijos ir modernios Vakarų kultūros

Vieno įtakingiausių ir originaliausių XX a. pirmos pusės Kinijos intelektualų, literatų ir mąstytojų, kinų kultūros populiarintojų Amerikoje Lin Yutango gyvenimo filosofiją ir estetiką kai kurie tyrinėtojai priskiria „laisvalaikio literatūrai“, kurioje susiejamos trys sąvokos: humoras (youmo), saviraiška (xingling) ir „laisvalaikis“ (xianshi). Šiame straipsnyje bandoma pažvelgti į Lin Yutango gyvenimo filosofiją kaip į kasdienybės estetiką, kurioje susipina tradicinė kinų ir šiuolaikinė vakarų filosofija. Tokiu būdu siekiama atskleisti pačios kasdienybės estetikos tarpkultūrines šaknis ir ypatingą Lin Yutango vaidmenį jos istorijoje. Tuo tikslu straipsnyje aptariama jo gyvenimo filosofija bei estetika remiantis viena svarbiausių ir garsiausių jo knygų Gyvenimo menas (The Importance of Living). Pagrindinis dėmesys skiriamas mėgavimosi ir laimės temoms, kurios laikomos itin svarbiomis kasdienybės estetikoje. Lin Yutango apmąstymai bus lyginami su šios estetikos propaguotojų įžvalgomis ir analizuojami keliant svarbiausius kasdienybės estetikos klausimus dėl estetinio patyrimo, estetinio objekto ir estetinės vertės savitumo.

 

Raktažodžiai: humoras, gyvenimas, kasdienybės estetika, mėgavimasis, laimė

https://doi.org/10.24101/logos.2020.72

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu