2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Rostyslav Radyshevsky
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Populizmas Lesios Ukrainkos literatūriniame-kritiniame pavelde

Straipsnyje keliamas klausimas dėl populizmo Lesios Ukrainkos kūryboje, nagrinėjamas neoromantizmo kaip naujo ideologinio ir estetinio reiškinio atsiradimas. Daugiausia dėmesio skiriama Lesios Ukrainkos parašytiems straipsniams, kuriuose kalbama apie modernistinę populistinę opoziciją. Straipsnyje nagrinėjami esminiai populizmo principai, kuriuos rašytoja aprašė remdamasi ukrainiečių, lenkų ir vokiečių literatūros kūriniais. Šiame straipsnyje terminas „populizmas“ suprantamas kaip ideologinių, estetinių ir stilistinių XIX a. literatūros bruožų, stipriai paveikusių realizmą ir pozityvizmą, rinkinys. Anot Lesios Ukrainkos, realizmas ir pozityvizmas patyrė itin didelį populistinės mokyklos poveikį. Lesia Ukrainka gana dažnai vartojo sąvoką „populizmas“, kurią tapatino su ideologiniais, estetiniais, stilistiniais ir tematiniais trūkumais XIX a. literatūroje. Ji taip pat domėjosi Herderio idėja apie garbingą slavų misiją istorijoje įgyvendinant humaniškumą, kurio nerealizavo romėnai ir vokiečiai.

 

Raktažodžiai: Lesia Ukrainka, populizmas, neoromantizmas, literatūrinis-kritinis paveldas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.86

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu