2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Olena Romanenko
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Provincijos topai ukrainiečių literatūroje: posovietinis diskursas

Straipsnyje nagrinėjami sovietinio ir posovietinio identiteto epizodai šiuolaikinėje ukrainiečių literatūroje, pateikiami šio reiškinio interpretavimo modeliai. Sovietinį ir posovietinį identitetą atskleidžia nagrinėjamų kūrinių personažų pasakojimai jiems grįžtant į vaikystės ir jaunystės vietas, į provinciją. Provincija apibūdinama kaip konkretus modelis, turintis „sovietinio gyvenimo“ ženklų, kurie pasirodė besą labai tvarūs, nes gyvenimas provincijoje beveik nepasikeitė. Ukrainiečiai prozininkai Sergejus Žadanas (romanas Vorošilovgradas) ir Artemas Čekas (romanas D rajonas) savo kūriniais įkūnija du sovietinės praeities identiteto modelius. Pirmasis identiteto modelis siejamas su simuliakrine tapatybe, kuri nepalaiko jokių sąsajų ar ryšių su savo šeimos istorija. Antrasis identiteto modelis sovietinę tikrovę suvokia kaip „Kitą“, „Svetimą“ ir save laiko „Kitu“. Abiem atvejais sovietinė praeitis yra desakralizuojama.

 

Raktažodžiai: sovietinis, posovietinis diskursas, tapatybė, provincija, ukrainiečių literatūra

https://doi.org/10.24101/logos.2020.87

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu