2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Saulius Rumšas OP
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Žmogaus ir Dievo atsakomybė gamtos stichijų akivaizdoje pagal Bazilijaus Cezariečio „Homilia dicta tempore famis et siccitatis“

Baziljus Cezarietis nenagrinėja meteorologinių ar gamtinių reiškinių. Jo dėmesys krypsta į kai kurias stichijos metu išryškėjančias socialines problemas bei jų sprendimo galimybes, tačiau jam dar svarbiau apsvarstyti nelaimės metu iškylančius gilesnius egzistencinius klausimus, susijusius su įvykių priežastingumu ir atsakomybės pasiskirstymu bei prisiėmimu nelaimės akivaizdoje. Straipsnyje, remiantis Bazilijaus Cezarieio Homilia dicta tempore famis et siccitatis ir kitais šio autoriaus raštais, siekiama atskleisti atsakomybių klausimo sprendimo būdus, pateikiamus atsakymus bei aptarti tiesioginius ar netiesioginius argumentus gvildenant jų giliąsias priežastis.

 

Raktažodžiai: Bazilijus Cezarietis, badmetis, sausra, Dievo ir žmogaus atsakomybė, nuodėmė

https://doi.org/10.24101/logos.2020.70

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu