2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Lina Šulcienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Krikščioniško tikėjimo tiesos pažinimo sąlygos pagal Kirilo Jeruzaliečio katechezes

Straipsnyje tyrinėjamos Kirilui Jeruzaliečiui priskiriamos katechezės ir svarstoma krikščioniško tikėjimo tiesos pažinimo problema. Analizuojami šio pažinimo bruožai katechezėse ir atskleidžiama, kad tikėjimo tiesos pažinimo sąlyga yra ontologinis asmens virsmas Krikšto metu. Pagrindinis šio proceso veiksnys yra Dievas, tačiau žmogaus pastangos būtinos. Katechezėse jos laikomos būtina, nors ir nepakankama, šio virsmo sąlyga.

 

Raktažodžiai: krikščioniško tikėjimo tiesa, pažinimas, Kirilo jeruzaliečio katechezės, krikštas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.69

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu