2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Victoria Zarytovskaya
       Rusijos Tautų Draugystės Universitetas, Rusija

Kultūra

 

Santrauka

Ibadizmas kaip pagrindas omaniečio mąstytojo ir mokytojo Abu Muslim Al-Bahlani poezijos analizei

Straipsnyje nagrinėjamas ibadizmo – Omano sultonato islamo judėjimo, tapusio valstybės ideologija – fenomenas. Kaip teologijos šaka ibadizmas darė didelę įtaką politinei šalies raidai. Jis pakeitė šios šalies istoriją, suformavo unikalų jos kelią globaliame pasaulyje. Šiandien omaniečių politikos pagrindą sudaro nesikišimo ir tarpininkavimo strategija. Remiantis 19 a. pabaigos ir 20 a. pradžios iškilaus omaniečių poeto, visuomenės veikėjo ir švietėjo Abu Muslim al-Bahlani darbų ir gyvenimo pavyzdžiu, straipsnyje analizuojami teoriniai ibadizmo pamatai, šios islamo šakos politinis pagrindas bei intelektinis paveldas. Abu Muslim al-Bahlani gyvenimas ir veikla tapo ibadizmo simboliu. Šio visuomenės veikėjo nuopelnus Omano raidai 2019 m. pripažino UNESCO. Vadovaudamasi tarpdiscipliniškumo prieigomis, straipsnio autorė daro išvadą, kad ibadizmo principai atsispindi Abu Muslim al-Bahlani poezijoje, jų aptinkama visose kasdienio gyvenimo srityse: mene ir kultūroje, religijoje ir pilietinėje sąmonėje.

 

Raktažodžiai: Omano istorija, ibadizmas, Abu Muslim al-Bahlani, žurnalistika, omaniečių poezijos mokykla

https://doi.org/10.24101/logos.2020.84

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu