2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

:. Rasa Žukienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Menas

 

Santrauka

Dailininko Zenono Varnausko (1923–2010) tekstilės meno ištakos ir raida

Zenonas Varnauskas kūrė dekoratyvias kompozicijas su geometriniais raštais ir stipriai stilizuotais figūriniais motyvais, naudojo specifinį figūrų komponavimo horizontaliomis juostomis būdą, kurį jam įdiegė garsūs Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto (buvusios Kauno meno mokyklos) pedagogai, lietuvių modernistai Viktoras Petravičius ir Liudas Truikys. Straipsnyje analizuojama XX a. 5–7 dešimtmečių Varnausko tekstilinė kūryba siejant ją su socialiniais politiniais to laikotarpio kontekstais. Prieinama prie išvados, kad Varnausko tekstilės kūriniai yra modernistinės pakraipos ir reprezentuoja savitą, geometrizmu ir ritmika Bauhauzui artimą lietuvių tekstilės mokyklą, kuri, nepaisant sovietinio konteksto, Kaune buvo gyvybinga iki XX a. 7 dešimtmečio pabaigos. Straipsnyje atskleidžiamas Varnausko kūrybinis indėlis į šios lokalios meninės mokyklos susiklostymą.

 

Raktažodžiai: audimas, dekoratyvus audinys, Kauno meno mokykla, Kauno taikomosios dailės institutas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.78

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu