2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Menas

 

Santrauka

Ezoterizmo tendencijų atspindžiai Stabrausko kūryboje

Straipsnyje aptariami lietuviškoje dailėtyroje menkai tyrinėti Kazimiero Stabrausko (Stabrowsky) ezoteriniai kūrybos aspektai bei teosofinių idėjų sklaida jo vadovaujamoje Varšuvos dailės mokykloje. Analizuojami dailininko meninio stiliaus savitumą veikę ezoteriniai, estetiniai veiksniai, jo sąlyčiai su įvairiomis rusų, prancūzų, lenkų tapybos pakraipomis, įsitraukimas į lietuvių tautinės dailės atgimimo sąjūdį, poveikis K. M. Čiurlionio kūrybai. Įvairiais aspektais aptariamas ankstyvasis ir brandusis Stabrausko meninio stiliaus raidos tarpsniais, teosofinių idėjų ir okultizmo praktikų poveikis dailininko meninės kūrybos principams. Remdamiesi lyginamąja skirtingų kūrybinės evoliucijos tarpsnių analize, straipsnyje parodome, kad tapytojo ieškojimai ezoterizmo srityje paliko ryškius pėdsakus jo meninio stiliaus raidoje, peizažų, istorinių motyvų, moters vaizdinio simbolistinėje interpretacijoje, padėjo savitai traktuoti tapomus objektus, skatino giliau pažvelgti į LDK kultūros istoriją, lietuvių liaudies folklorą bei mitologiją.

 

Raktažodžiai: K. Stabrauskas, K. M. Čiurlionis, Lietuvos dailė, orientalizmas, teosofija, Blavatskaja

https://doi.org/10.24101/logos.2021.15

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu