2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Nuo Buberio prie Pascalio: stabmeldystės pavojai ir Gyvojo Dievo veidas

Straipsnyje aptariamas egzistencinės dvasinės tikrovės ieškojimas: visa gyvastimi trokšdami Gyvojo Dievo, vaduojamės iš stabų nelaisvės. Pirmiausiai aptariamas Martino Buberio Aš-Tu principas, siekiant parodyti, kokiu būdu vyksta susitikimas su Gyvuoju Dievu, o Jo charakteris išryškėja pasitelkus Šventojo Rašto fragmentus. Ypač Viešpatį liūdina ir pykdo stabai, iškreiptu būdu simuliuojantys Tu, apgaulingai transformuojantys Aš, griaunantys pamatinį santykį – patį žmogų. Tyrinėjama, kurie ženklai rodo teisingą dvasinės kelionės kryptį, o kurie veda į pražūtį, ieškoma patikimos atramos. Atsigręžiame į Blaise‘ą Pascalį, pasirinkusį amžinąją Uolą, patį Dievo Žodį, išpranašautą, apsireiškusį ir tapusį visa ko centru. Tik Atpirkėjas, Gelbėtojas – Jėzus Kristus – sutraiško galvą demonui, sugriauna visus stabus, išvaduoja savo tautą iš jos nuodėmių ir įveda tikrojo Dievo garbinimą.

 

Raktažodžiai: stabas, ženklas, pranašystė, dialogas, Gyvasis Dievas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.04

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu